Pivo Frajer

Green DOORS

Green Doors je nestátní nezisková organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním na cestě zpět do zaměstnání. Podporuje je v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí, aby co nejlépe zvládli pracovní zátěž.

Darovali jsme jim 10.000 Kč na tvorbu videa, které osvětlí jejich poslání veřejnosti.

Slovy organizace:

Snažíme se co nejvíce propojovat sociální služby s životem v komunitě. Vycházíme z myšlenky, že obeznámenost veřejnosti s problematikou duševního zdraví usnadňuje lidem s duševním onemocněním jejich zařazení do běžného zaměstnání či do školy. Provozujeme tři podniky, ve kterých je služba pro širokou veřejnost propojena s rehabilitací. Také pořádáme kulturní a osvětové akce.

Naše poslání: je pomoci lidem s duševním onemocněním znovu najít sílu zapojit se do práce, podporovat jejich integraci do komunity a přispívat k destigmatizaci duševního onemocnění.