Pivo Frajer

Přestupní stanice je sociální podnik, který dává lidem bez domova druhou šanci. Provozujeme obchod s darovaným oblečením, kde lidé se zkušeností s bezdomovectvím i po výkonu trestu pracují na pozicích prodavačů. Během přechodného zaměstnání mají možnost řešit problémy, které jsou s bezdomovectvím spojené, a to především v oblasti bydlení, dluhů, zdraví a vztahů. Cílem je, aby získali stálou práci a měli usnadněný přechod do dalšího zaměstnání. Od dubna 2017, kdy jsme vznikli, jsme dali práci třem lidem a pomohli jim k bydlení, práci na hlavní pracovní poměr, zavedení splátkového kalendáře, obnovení vztahů s rodinou, a především k sebevědomí a uvědomění si vlastního potenciálu.

Darované oblečení, z jehož prodeje financujeme chod všech našich aktivit, dále distribuujeme i do azylových domů, ubytoven a dětských domovů. Začátkem roku 2018 jsme zřídili freeshop, kam dáváme předměty k dalšímu využití zdarma pro širokou veřejnost. Komunitní prostor spojený s obchodem v Přestupní stanici slouží pro přednášky, debaty, promítání filmů nebo workshopy, jejichž témata se zabývají ekologií, lidskými právy, rovnoprávností, situací ve světě nebo tabuizovanými tématy. Od našeho vzniku jsme zorganizovali přes 26 debatních přednášek, 18 promítání filmů, 14 DIY workshopů, 4 autorská čtení, 8 komunitních akcí (večeře a deskové hry), 6 velkých veřejných akcí a pravidelné zimní rozdávání oblečení. Aktuálně se snažíme získat prostředky pro podporu dalšího kolegy/kolegyně bez domova, který/á by zde získal tréninkové pracovní místo.