Pivo Frajer

Země lidí

Lyžování je u dětí s postižením velmi oblíbené a je pro ně také velmi přínosné. Aby se mohly děti s postižením v pohodě a volně pohybovat po svahu, musí se přičinit taky ostatní. Díky dobrovolníkům ze Země lidí se každý rok uskuteční minimálně tři turnusy lyžařských kurzů právě pro tyto děti. Jsme rádi, že na uspořádání jednoho z nich jsme mohli přispět 10.000 Kč.